Make your own free website on Tripod.com

VISI DAN MISI SMKTBP

VISI >>

SMKTBP Melaka bergerak ke arah kecemerlangan dalam bidang akademik, disiplin, kokurikulum dan kerohanian serta mewujudkan persekitaran sekolah yang indah dan bersih.

MISI >>
Melahirkan tenaga profesional yang berinovatif dan kreatif serta menuju ke arah kecemerlangan selaras dengan falsafah PendidikanNegara untuk merealisasikan Wawasan 2020.

NILAI-NILAI TERAS SMTM >>
Ia mempunyai enam nilai utama yang menjadi teras dan pegangan bagi semua warga SMKTBP MELAKA dalam menjalankan tanggungjawab mereka. Antaranya ialah :-

BERIMAN
BERILMU
BERAMAL
BERDISIPLIN
BERWAWASAN
BERPERSONALITI
DAN KEMAS


COGAN KATA >>
' Teknik Canggih Teknik Boleh !'


[ ke muka depan ]