Make your own free website on Tripod.com

Ruangan Statistik mempamerkan data-data berkenaan dengan :

Nota : Maklumat yang dipaparkan berbeza dari masa ke masa.

1

ENROLMEN TAHUNAN

 

SMK TEKNIK BUKIT PIATU hanya menawarkan tempat kepada penuntut tingkatan 4 dan 5. Kemasukan pelajar baru dibuat
selepas keputusan PMR diumumkan pada setiap tahun. Pada setiap tahun bilangan pelajar baru bagi tingkatan 4 yang
diterima masuk adalah seramai 360 orang [ anggaran ]. Jumlah pelajar tingkatan 5 pula bergantung kepada jumlah pelaja
r tingkatan 4 yang meneruskan pengajian di sini. Secara kasar jumlah enrolmen tahunan adalah antara 600-700 orang sahaja.
Rujuk Kementerian Pendidikan untuk maklumat lanjut mengenai syarat-syarat kemasukan.

2

BILANGAN KELAS DAN PELAJAR

Pada tahun 1999, 3 buah kelas telah ditambah untuk menampung bilangan
pelajar yang semakin ramai di tingkatan 4. Ia melibatkan aliran
Kejuruteraan Elektrik dan Jentera selari dengan pertambahan bangunan dan prasarana baru.

Jadual berikut memaparkan kelas dan jumlah pelajar :

TINGKATAN

JUMLAH PELAJAR

TINGKATAN

JUMLAH PELAJAR

4 Jentera 1
4 Jentera 2
4 Jentera 3
4 Elektrik 1
4 Elektrik 2
4 Elektrik 3
4 Awam 1
4 Awam 2
4 Pertanian 1
4 Pertanian 2
4 Perdagangan

38
40
38
89
39
37
36
36
40
39
31

5 Jentera 1
5 Jentera 2
5 Elektrik 1
5 Elektrik 2
5 Awam 1
5 Awam 2
5 Pertanian 1
5 Pertanian 2
5 Perdagangan
*Jumlah akan bertambah pada tahun 2000

39
39
41
40
39
38
34
35
33

JUMLAH BESAR

xxx

xxx


 

 

 

 

 

Dikemaskini pada : 30 Ogos 1999.

Naik ke atas.

3

BILANGAN PENGHUNI ASRAMA

 

Sila klik di sini

 

4

SENARAI IPT AWAM DAN SWASTA

 

 • Universiti Teknologi Malaysia [ UTM ]
 • Universiti Islam Antarabangsa [ UIA ]
 • Universiti Sains Malaysia [ USM ]
 • Universiti Putra Malaysia [ UPM ]
 • Universiti Malaysia Sabah [ UMS ]
 • Universiti Tenaga Nasional [ UNITEN ]
 • Institut Teknologi Mara [ ITM ]
 • Universiti Malaya [ UM ]
 • Universiti Kebangsaan Malaysia [ UKM ]
 • Universiti Utara Malaysia [ UUM ]
 • Universiti Malaysia Sarawak [ UNIMAS ]
 • Universiti Multimedia [ UNITELE ]
 • Universiti Tun Razak [ UNITAR ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naik ke atas.