Make your own free website on Tripod.com


>>> Pengertian lencana SMKTBP
  < Bulatan berbentuk gear berwarna biru
  Terdapat 13 gigi gear menunjukkan bilangan negeri yang mewakili tempat asal pelajar sekolah ini. Warna biru pula melambangkan ketinggian cita-cita
  < Gergaji dan pahat berwarna merah
  Melambangkan kemahiran dan kejuruteraan. Warna merah pula lambang keberanian dan ketabahan.
  < Tangkai padi berwarna hijau
  Mewakili kursus pertanian. Warna hijau pula lambang kesuburan.
  < Buku terbuka berwarna putih
  Lambang keazaman menuntut ilmu. Warna putih pula tanda kesuciann hati.
  < Latar berwarna kuning
  Lambang kedaulatan berprinsipkan rukun negara.
* Lencana asal ini akan diubah semula sesuai dengan masa kini.

[ ke muka depan ]