Make your own free website on Tripod.com
KURSUS-KURSUS DITAWARKAN :
Kursus Kejuruteraan Jentera  ( PKJ )
Kursus Kejuruteraan Elektrik & Elektronik ( PKEE )
Kursus Kejuruteraan Awam ( PKA )
Kursus Perdagangan ( PDG )
Kursus Pertanian ( PTN)


>>KURSUS KEJURUTERAAN JENTERA
Subjek Teras Subjek  Elektif
Bahasa Melayu
Fizik
Bahasa Inggeris
Sejarah
Pend Islam / P Moral
PJK
Pengajian Kejuruteraan Jentera
Lukisan Kejuruteraan
Kimia
Matematik Tambahan

>>KURSUS KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
Subjek Teras Subjek  Elektif
Bahasa Melayu
Fizik
Bahasa Inggeris
Sejarah
Pend Islam / P Moral
PJK
Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik
Lukisan Kejuruteraan
Kimia
Matematik Tambahan

>>KURSUS KEJURUTERAAN AWAM
Subjek Teras Subjek  Elektif
Bahasa Melayu
Fizik
Bahasa Inggeris
Sejarah
Pend Islam / P Moral
PJK
Pengajian Kejuruteraan Awam
Lukisan Kejuruteraan
Kimia
Matematik Tambahan

>>KURSUS PERDAGANGAN
Subjek Teras Subjek  Elektif
Bahasa Melayu
Fizik
Bahasa Inggeris
Sejarah
Pend Islam / P Moral
PJK
Kimia
Perdagangan
Prinsip Akaun

>>KURSUS PERTANIAN
Subjek Teras Subjek  Elektif
Bahasa Melayu
Fizik
Bahasa Inggeris
Sejarah
Pend Islam / P Moral
PJK
Fizik
Kimia
Biologi
Sains Pertanian

Untuk maklumat lanjut mengenai permohonan masuk sila kunjungi Kementerian Pendidikan Malaysia.

[ ke muka depan ]