Make your own free website on Tripod.com

menu...

KUMPULAN AL-BIRUNI                      

Kumpulan al-biruni merupakan sekumpulan pelajar yang mendapat keputusan cemerlang
dalam setiap peperiksaan penggal. Ia diasaskan pada tahun 1996 oleh pihak sekolah.
Ahli al-biruni akan diberi bimbingan dan galakan agar mereka memperoleh keputusan yang
lebih gemilang dalam SPM.

Objektif  utama:

Untuk melayakkan diri sebagai ahli kumpulan al-biruni terdapat beberapa syarat . Syaratnya
ialah seseorang pelajar itu mestilah mendapat 10 agregat dan ke bawah. Pihak sekolah juga
telah memberi beberapa insentif kepada pelajar yang berjaya memasuki kumpulan ini.

Ini bertujuan supaya pelajar bersaing  untuk belajar bersungguh-sungguh demi menjaga nama
baik sekolah dan cara ini juga diharapkan dapat merealisasikan target sekolah dalam
SPM iaitu 100 peratus dengan pangkat 1 dan pangkat 2 sahaja tanpa pangkat 3 dan SAP.                   Insyaallah diharapkan program ini akan berjaya .

CARTA ORGANISASI AL-BIRUNI

Pengetua
Guru Pen. Kanan Pentadbiran
Setiausaha [Guru Kaunselor]
Ketua-ketua Bidang Ketua-ketua Panitia

Guru-guru Subjek

Pelajar - Agregat 10 dan ke bawah

Naik ke atas.